Plany łowieckie

PLAN POZYSKANIA ZWIERZYNY GRUBEJ W KOLE ŁOWIECKIM

„ODYNIEC DARŁOWO” W SEZONIE 2016/17


Obwód 2

Gatunek

Zwierzyna

Plan na sezon 2016/17

Razem

Jelenie

 

byki

5 w tym:

1 w I klasie wieku

3 w II klasie wieku

1 w III klasie wieku

8

łanie

2

cielęta

1

Sarny

rogacze

26 w tym:
8 w I klasie wieku
18 w II klasie wieku

68

kozy

30

koźlęta

12

Dziki

-

110

110

 

Obwód 20

Gatunek

Zwierzyna

Plan na sezon 2016/17

Razem

Jelenie

byki

14 w tym:
5 w I klasie wieku
5 w II klasie wieku
4 w III klasie wieku

28

łanie

9

cielęta

5

Sarny

rogacze

40 w tym:
15 w I klasie wieku
25 w II klasie wieku

85

kozy

35

koźlęta

10

Dziki

-

230

230

 

Obwód 63

Gatunek

Zwierzyna

Plan na sezon 2016/17

Razem

Jelenie

byki

24 w tym:
7 w I klasie wieku
12 w II klasie wieku
5 w III klasie wieku

58

łanie

22

cielęta

12

Sarny

rogacze

19 w tym:
6 w I klasie wieku
13 w II klasie wieku

48

kozy

19

koźlęta

10

Daniele byki 3 w tym:
1 w I klasiw wieku
1 w II klasie wieku
1 w III klasie wieku
7
łanie 2
cielęta 2
Dziki - 95 95

 

 

SUMARYCZNE PLANY POZYSKANIA
ZWIERZYNY GRUBEJ W KOLE ŁOWIECKIM „ODYNIEC DARŁOWO” W LATACH 1992-2015

 

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03
03/04 04/05

Jeleń
byk

46

55

51

42

42

42

42

26

24

25

20 23 24

Jeleń
łania

58

49

50

26

26

27

27

15

17

22

16 21 27

Jeleń
cielak

43

34

38

25

25

24

24

19

13

12

10 16 20

Sarna
rogacz

166

212

154

88

88

98

98

95

98

81

87 91 102

Sarna
koza

150

243

202

112

112

110

110

60

89

93

101 98 114

Sarna
koźle

86

119

120

84

84

87

87

46

56

511

28 27 30

Dzik

400

240

242

213

243

256

226

154

167

169

248 259 260

 

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16
16/17
17/18

Jeleń
byk

24

23

30

20

20

28

33

35

39

38

37 38

Jeleń
łania

27

18

21

22

22

35

41

42

58

31

31 33

Jeleń
cielak

20

13

13

10

10

9

21

23

25

18

18 18

Sarna
rogacz

102

92

110

78

78

81

92

87

90

103

105 85

Sarna
koza

114

74

63

63

90

90

75

64

69

72

70 84

Sarna
koźle

30

37

16

16

26

23

27

26

30

32

32 32

Dzik

260

269

205

205

300

316

382

346

357

353

487 435

 

 

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PLANÓW ŁOWIECKICH NA ROK 2013/14

Wyszczególnienie

Plan odstrzału  w Polsce

Plan odstrzału w okręgu

%

Plan odstrzału w kole

%

ilość szt. na
1 myśl.

Jelenie

41 070

3 473

8,4

110

16,8

1,4

Sarny

162 054

7 588

4,7

189

28,8

2,4

Dziki

196 627

11 432

5,8

357

54,4

4,5

Razem zwierzyna gruba

399 751

22 443

6,3

656

100

8,2

Lisy

135 049

4 159

3,1

150

16,7

1,9

Jenoty

17 502

1 721

9,8

85

9,5

1,0

Borsuki

8 793

590

6,7

55

6,1

0,7

Kuny

11 541

991

8,6

70

7,8

0,9

Tchórze

6 211

469

7,5

63

7,0

0,8

Norki

1 843

133

7,2

60

6,7

0,8

Piżmaki

12 589

202

1.6

10

1,1

0,1

Dzikie gęsi

31 237

987

3,2

100

11,1

1,3

Dzikie kaczki

104 896

3 261

3,1

130

14,5

1,6

Gołębie grzywacze

45 096

1 729

3,8

100

11,1

1,3

Słonki 45 5,0 0,6

Łyski

5 159

390

6,9

31

3,4

0,4

Razem zwierzyna drobna

379 916

14 632

3,9

899

100

11,2