Odznaczenia łowieckie

Kapituła Odznaczeń Łowieckich uchwałą z dnia 30.05.2007 nadała Kołu Złoty Medal Zasługi Łowieckiej


Wykaz członków Koła uhonorowanych medalami łowieckimi

Lp.

Nazwisko i imię

Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Koszalińskiej

Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Słupskiej

Brązowy
Medal
Zasługi
Łowieckiej

Srebrny
Medal
Zasługi
Łowieckiej

Złoty
Medal
Zasługi
Łowieckiej

Złom

Rok nadania

1

ś.p. Aniołek Henryk

1997


1967

1971

1976

2006

2

Bazyluk Mikołaj

1997

2007

3

Biernat Mirosław1983

20124

Czesnowski Andrzej


2005

2006

20125

Dobużyński Zbigniew

1997


2008
6

Frąszczak Marek2006 

7 Grabowski Jan 2011

8

Jakielaszek Adam

2000


2007
9

Januszewska Grażyna

2011


2007
10

Januszewski Tomasz

2000


2007

201711

ś.p. Jóźwiak Kazimierz

2007


12

Kacprzyk Krzysztof

2007


2017
13

Klimas Edward

1997


2007
14 Kołtun Kazimierz

2000


201715

ś.p. Kruczyński Jan

2007


16

Kulpiński Jacek2003
17

ś.p. Kułaga Stanisław198318

ś.p. Kupracz Stanisław

2008


19

Kupracz Tadeusz

2008


20

Kurzyński Henryk


2007

21

Mosiewicz Wojciech


2007

201222 Miszczuk Dariusz 2017

23

Parus Waldemar

2007


24 Podpirko Sławomir 2011
25 Przybyłowski Darisz 2017

26

Redliński Ryszard


2007

27

Rogala Andrzej


2007

28

Sadowski Ryszard

2007


29

Stępowski Jan

2007
30

Styczeń Ireneusz

2011


2007
31 Szulc Julian 2011
32 Turczyn Jacek 2012
33 Waliszewski Jacek 2011 2017
34 ś.p. Wójck Ryszard

2007

35 Zawolik Jan 2007
36 Żółć Wojciech 2011