Historia koła

Po zakończeniu II wojny światowej do Darłowa zaczęli przybywać osadnicy pochodzący z różnych stron przedwojennej Polski. W śród nich znaleźli się również pasjonaci łowiectwa, którzy w kwietniu 1947 zawiązali grupę założycielską Koła Łowieckiego Nr 1 „Odyniec” w Darłowie. Byli to: mecenas Julian Marynowicz, lekarz medycyny Józef Mucha, leśniczy Władysław Jaskółowski oraz Stanisław Niziołek, Henryk Sokołowski i Wincenty Szmagliński.

Na pierwszym zebraniu założycielskim wybrano Zarząd Koła w składzie :
–  Julian Marynowicz – przewodniczący koła,
–  Stanisław Niziołek – łowczy koła,
–  Wincenty Szmagliński – skarbnika,
–  Henryk Sokołowski – sekretarz.

W sierpniu 1947 roku uregulowano wszelkie formalności związane z rejestracją Koła. Rozpoczęto wówczas działalność gospodarczo - łowiecką w obrębie obecnego obwodu nr 20 o powierzchni około 8000 hektarów. Natomiast pierwsze polowanie zbiorowe zorganizowano w niedzielę 16.11.1947 roku, w którym 17 myśliwych upolowało 43 zające. W tym czasie koło liczyło 28 adeptów sztuki myśliwskiej.

W 1957 roku tym z inicjatywy kol. Henryka Aniołka – prezesa „Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 2 w Darłowie” nastąpiło połączenie darłowskich kół łowieckich.
Przyjęto wówczas nazwę Koła z 1947 roku - Koło Łowieckie Nr 1 "ODYNIEC" w Darłowie.
Nowe władze połączonych kół stanowili:
–  Julian Marynowicz –  przewodniczący,
–  Henryk Aniołek –  łowczy,
–  Stanisław Niziołek – sekretarz,
–  Wincenty Szmagliński – skarbnik.

Od tego momentu Koło rozpoczęło działalność gospodarczo - łowiecką na dwóch obwodach łowieckich     o łącznej powierzchni około 15 tysiecy hektarów w obecnych granicach obwodu  polnego nr 2 oraz leśnego nr 20.

W 1959 roku Rada Ministrów wydała „Ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim”. Dokument ten określał łowiectwo jako: „planowe gospodarowanie zwierzyną zgodnie z potrzebami gospodarstwa narodowego i wymogami ochrony przyrody”. Odtąd zwierzyna w stanie wolnym stała się własnością państwa. Zgodnie z ustawą cały kraj został podzielony na obwody łowieckie wydzierżawiane kołom łowieckim na okres nie krótszy niż 10 lat. Wielkość obwodów miała zawierać się w granicach od 300 do 10 000 ha,   a granice ich nie powinny przekraczać granic województw. W ślad za tą ustawą w grudniu 1959 roku wszedł w życie Statut PZŁ i Kół Łowieckich.  W wyniku tych zmian Koło przejęło w dzierżawę tereny obecnego obwodu nr 63 o powierzchni 4310 hektarów. Tak wiec od tego momentu Koło prowadzi działalność gospodarczo - łowiecką na trzech obwodach łowieckich o łącznej powierzchni  19.180 hektarów. Na mocy nowo obowiązującej ustawy łowieckiej wybrano Zarząd Koła, w skład którego weszli:
-  Henryk Aniołek - przewodniczący,
-  Władysław Piłat - łowczy,
- Zdzisław Ułański - sekretarz,
- Jan Matusiak - skarbnik,
- Władysław Jaskółowski - członek zarządu,
- Roman Kłopotowski - członek zarządu.

W tym czasie Koło liczyło 45 myśliwych, których to ilość w kolejnych latach systematycznie zwiekszała się do obecnie obowiązującej wielkości 75 członków.

Koło aktywnie włącza się w życie społeczno kulturalne i jest organizatorem wielu imprez na rzecz miejscowej społeczności. Jedną z większych imprez rocznicowych było zorganizowanie w 1997 roku 50-tej rocznicy założenia Koła. Z tej okazji zorganizowano na Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie wystawę łowiecką, na której zgromadzono wiele eksponatów zabytkowych - biała broń, broń palna, przedmioty codziennego użytku o tematyce myśliwskiej i wykonane z tworzyw pochodzenia zwierzęcego, wyroby rzemiosła artystycznego a przede wszystkim trofea myśliwskie stanowiące najciekawsze okazy z prywatnych kolekcji darłowskich myśliwych.

Koło w 2005 roku w raz z wejściem w życie nowego Statutu PZŁ przyjmuje obecną nazwę  Koło Łowieckie „Odyniec Darłowo”.
Obchody jubileuszu 60-cia Koła zorganizowano w dniu 04.08.2007 na Darłowskim Rynku oraz  Zamku Książąt Pomorskich w formie otwartego pikniku myśliwskiego z bogatym programem artystycznym, poczęstunkiem myśliwskim oraz koncertem muzyki ludowej i myśliwskiej. Podczas uroczystej mszy świętej w Darłowskim Kościele Mariackim dokonano  poświęcenia sztandaru zgodnie ceremoniałem łowieckim. Natomiast uroczyste wręczenie sztandaru odbyło się 03.11 2007 roku wraz z uhonorowaniem Koła Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Od wielu lat wizytówką naszego Koła stały polowania zbiorowe, które organizowane są z zachowaniem tradycji i zwyczajów łowieckich. Profesjonalnie odgrywanie sygnałów myśliwskich, wzajemna dbałość o zachowanie bezpieczeństwa, poszanowanie języka myśliwskiego, podwoda myśliwska, dorodny pokot, profesjonalna naganka z dobrze ułożonymi psami myśliwskimi, oraz biesiada po zakończonym polowaniu to gwarancja przeżycia wielu emocji i prawdziwej przygody myśliwskiej.