Zagospodarowanie obwodów

 

Zagospodarowanie i dokarmianie

Opinie dotyczące dokarmiania zwierzyny są nawet w śród samych myśliwych zróżnicowane a najczęściej przytaczane argumenty przeciwko dokarmiania to: nieuprawniona ingerencja w prawa przyrody, negatywny wpływ na zdrowie zwierząt ze względu na możliwość rozprzestrzeniania się chorób w miejscach dokarmiania a zwłaszcza przy paśnikach, paśniki to miejsca szczególnej aktywności kłusowniczej, dokarmianie to działanie wpływające na koncentrowanie się zwierzyny na małym obszarze co potęguje rozmiar szkód, zaprzestawanie przez zwierzynę poszukiwania naturalnego żeru w oczekiwaniu na dostarczenie jej przez człowieka. Trudno jest całkowicie odrzucić te argumenty a ponad to trzeba mieć świadomość, że niewłaściwie prowadzone dokarmianie może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego dlatego działalność ta wymaga szczególnej troski i rozwagi.   
Jednak mając na względzie fakt, że zima to najtrudniejszy okres w życiu zwierząt a niskie temperatury, częste opady, silne wiatry powodują wychłodzenie organizmu co z kolei zwiększa zapotrzebowanie energetyczne każdego organizmu. Zima to także okres w którym samice większości ssaków są w zaawansowanych ciążach  a samce zwierzyny płowej nakładają poroże co również skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem pokarmowym w tym również na mikro i makro elementy, które mają zasadniczy wpływ na kondycję ogólną i zdrowotną. Stąd wynika szczególna potrzeba rozsądnego i przemyślanego dokarmiania, które jest procesem złożonym, długotrwałym oraz kosztownym.
Długo zalegająca  pokrywa śnieżna ze skorupą lodową, siarczyste i długotrwałe mrozy, silne wiatry oraz narastająca presja drapieżników a w szczególności psów, które powodowały znaczące ubytki w stanach zwierzyny. Niewątpliwie zrobiliśmy wiele w zakresie pomocy zwierzynie by mogła ona przetrwać ten trudny okres poprzez systematyczne wykładanie karmy, odsłanianie dostępu do roślin na poletkach, dostarczanie soli mineralnych w wykładanych lizawkach oraz ciągła walka z przejawami kłusownictwa.

Dlatego priorytetem naszej działalności jest prowadzenie całorocznego dokarmiania zwierzyny poprzez zagospodarowanie około 50 ha różnorodnych poletek. Nie miej jednak prowadzimy również dokarmianie tradycyjnymi metodami polegającymi między innymi na gromadzeniu karmy w paśnikach i piwnicach, zakładanie podsypów, pasów zaporowych a także odkupywanie całych upraw spełniających funkcję zimowego poletka żerowego.
Praktyka ta zapewnia nam uzyskanie pożądanych efektów hodowlanych przy zachowaniu stałego i zrównoważonego poziomu wydatków oraz ustabilizowaną wielkość szkód łowieckich.

 

Poletka w obwodzie łowieckim nr 2

poletkopoletko

 

Poletka w obwodzie łowieckim nr 20

poletkopoletkopoletko

poletkopoletkopoletko

poletkopoletkopoletko

poletkopoletkopoletko

 

Poletka w obwodzie łowieckim nr 63

poletkopoletkopoletko

poletko