Aktualności

http://www.bip.wzp.pl/sites/bip.wzp.pl/files/articles/projektuchwaly-obwodylowieckie.pdf

Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Z-P na dzień 27.01.2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiegoz dnia ......Obwód łowiecki nr 63Powierzchnia całkowita obwodu: 5185,54 haPowierzchnia obwodu łowieckiego po uwzględnieniuwyłączeń: 5137,31 ha, w tym:Powiat koszaliński: 3442,70 haGmina Polanów: 3442,41 haGmina Bobolice: 0,29 haPowiat szczecinecki: 1694,61 haGmina Biały Bór: 1694,61Powierzchnia gruntów leśnych: 2593,19 ha, w tym:Gmina Biały Bór: 929,88 haGmina Polanów: 1663,31 haKategoria obwodu łowieckiego: bardzo dobraOpis granic obwodu:Granica biegnie od wsi Żydowo szosą na północny wschód, w kierunku miejscowości Świerzno,do granicy województwa. Stądgranicą województwa na południowy wschód do drogi leśnejodchodzącej na zachód, w kierunku szosy Biały Bór - Kołtki.Stąddrogą na wschód do szosy Biały Bór - Kołtki.Szosą na północ do miejscowościKołtki i dalej drogą na północny zachód do wsi Cybulin. Stąddrogą na północ do wsi Gosław i dalej drogą na zachód do wsi Dalmierz. Z Dalmierza drogą na północny zachód do wsi Gołogóra.Stąd na południowy zachód, a następniepółnocny zachód drogą do szosy Drzewiany - Żydowo i tąszosą na północ do Żydowa

**************************************************************************

Przedłużanie ważności indywidualnych upoważnień do wykonywania polowań w obwodzie nr 20 będzie realizowane w dniu 31.07.2019 w godzinach 15.00-18.00

**************************************************************************

Wydawanie dodatkowych "Upowaznień do wykonywania polowań inywidualneych na dziki" realizowane będzie 08.07.2019 roku w godz. 15.00-18.00

***************************************************************************

Wyłączeniu z polowań indywidualnych w dniach 11-14.05.2019 podlegają obwody łowieckie nr 2 i 20 w zwiazku z realizacją polowania komercyjnego na sarny-rogacze.

**************************************************************************
Wydawanie odstrzałów na rogacze 09.05.2019 roku
w godz. 15.00-18.00
(wymagany jest osobisty odbiór upoważnień).

**************************************************************************

Od dnia 01.04.2019 roku wprowadza się elektroniczną książkę ewidencji polowań indywidualnych odrębnie dla każdego obwodu łowieckiego.
Tym samym podlegają wycofaniu z użycia dotychczasowe książki ewidencji.

**************************************************************************

Wymiana upoważnień do wykonywania polowań indywidualnych odbędzie się w dniu 03.04.2019 roku w godzinach: 15.00 - 18.00
**************************************************************************

Posiedzenie Ząrzadu Koła odbędzie się w dniu 27.03.2019 r.

***************************************************************************

Wydawanie odsrzałów na jelenie byki w dniu 21.08.2018 w godz. 15.00-18.00

***************************************************************************

Wymiana odstrzalów w dniu 31.08.2018 w godzinach 15.00-18.00.

****************************************************************************

W związku z organizacją polowań komercyjnych na rogacze w dniach 03-07 sierpnia 2018 zamyknięte będą dla polowań indywidualnych obwody łowieckie nr 2 i 20.

****************************************************************************

Przedłużanie ważności odstrzałów w dniu 29.06.2018 (piątek) w godz. 15.00 - 18.00

****************************************************************************

Zarząd koła w dniu 17.04.2018 roku podjął uchwałę dotyczacą
sprzedaży zbędnago sprzętu rolniczego.

Proponowane ceny wywoławcze:

  1. Przyczepa na kołach armatnich 500 zł.
  2. Wózek (bitka) 300 zł.
  3. Kosiarka rotacyjna 800 zł.
  4. Opryskiwacz 200 zł.
  5. Rozrzutnik do nawozów 200 zł.
  6. Siewnik 800 zł.

Oferty należy składać do zarządu koła do dnia 12.06.2018 r.
Rozstrzygnięcie wyboru oferty w dniu 19.06.2018 r.

***************************************************************************************************************

09.05.2018 r. (środa) w godz.16.00 - 18.00 bedą wydawane indywidualne upoważnienia uprawniające do odstrzału saren rogaczy.

UWAGA !

Od biezącego sezonu obowiązują nowe kryteria odstrzału samców zwierzyny płowej.

*************************************************************************************************************

Wymiana odstrzałów 03.04.2018 (wtorek) w godzinach 14.00 -18.00

**************************************************************************************************************

Ocena prawidłowości odstrzału jeleni byków pozyskanych w obwodach nr 2 i 20 przeprowadzona zostanie w dniu 05.03.2018r. (poniedziałek) o godzinie 16.00
w Nadleśnictwie Sławno ul. Mireckiego 15.

*****************************************************************************

Ocena prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej pozyskanych w obwodzie łowieckim nr 63 zostanie przeprowadzona w dniu 20.03.2018 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w siedzibie Koła Łowieckiego "Dzik Polanów" ul. Bobolicka 7.

*********************************************************************